Ridskola

Välkommen till Bärbäcks ridskola vårterminen 2024!

Efter vinteruppehållet är det dags att dra igång igen!

Terminen börjar: 20 januari 2024. 

Här nedan kommer information och priser.

Terminsavgiften faktureras, vänta med att betala tills du fått fakturan.

Avgiften ska vara oss tillhanda senast enl. datum på fakturan. Om du vill dela upp betalningen går det bra, meddela i så fall i ett mail om hur du vill lägga upp det.

Vid ev. påminnelse tillkommer en avgift á 60:-.

Du är alltid betalningsskyldig för hela terminen ut, när du påbörjat din kurs. Inga kursavgifter återbetalas.

Vi blandar teori med praktik på ridskolan. Nivån anpassas beroende på vilka av grupperna man tillhör. 

Missade lektioner får tas igen i mån av plats i likvärdig grupp om du har giltigt skäl till frånvaron. Avanmälan skall i så fall ha meddelats till oss senast 09:00 samma dag eller dagen innan om du har lektion på helgen.

Kontakta oss: Om du vill ha kontakt med någon ansvarig så mailar du: info@barbackslillgard.se eller ring 070-373 80 95.

OBS! Om du ej vill fortsätta dina lektioner höstterminen 2024 skall detta meddelas skriftligt senast 2024-06-01, annars fortlöper det in på nya terminen. 

Junior t.o.m 18 år. Senior fr.o.m 19 år. Mini 3-6 år.

Våra lektioner är alltid 60 minuter. Medräknat i det är också rykt och sadling av häst. 

Pris för ridlektioner:

Senior 60min 285:-

Junior 60min 250:-

Mini 60min 230:-