Om oss

Bärbäck skattegård 1 ligger i  den unika mellanbygden mellan östgötaslätten och Smålands skogar vilket ger oss förmånen att erbjuda fantastiska ridvägar i varierad natur, samtidigt som det är lätt att ta sig hit då gården ligger ca 10 km ifrån E4:an vid Mjölby längs med RV32. 

Bärbäcks Lillgård är ett familjeföretag som startade år 2012. Det började med ett brinnande hästintresse och ett behov på marknaden av en prestigelös hästnäring. Vi förstår att alla inte har möjlighet att ha en egen häst och just därför erbjuder vi våra olika ridningar så att alla får möjlighet att leva ut sitt hästintresse. Till oss kan du komma oavsett om du vill rida en gång eller om du vill rida kontinuerligt. Vi har inga krav på tidigare erfarenhet eller ålder. 

Till oss är alla välkomna, både nybörjare och erfarna!

Bärbäcks Lillgård är en certifierad Grön Arena gård. Det innebär att vi har särskild utbildning för att personer med olika typer av diagnoser eller andra funktionsvariationer ska kunna komma till oss för välbefinnande och rekreation i gårdsmiljö. Vi vänder oss till kommuner, regioner, arbetsförmedling, SiS, HVB m.fl. 

År 2020 var vi först i Sverige med att importera äkta Texas Longhorn. I dagsläget har vi två avelsdjur. Vår vision är att skapa en unik Texas Longhorn besättning i Sverige. 

Vi odlar vårt egna foder med ett speciellt odlingssystem vilket gör att vi matar våra djur med högkvalitativt foder. 

Vår foder/vallodling

 

Vi odlar vårt eget foder och en viss del till försäljning.

 

Till odlingssystemet, som är lite speciellt, använder vi godbitar från flera olika metoder som, vanlig konventionell odling, ekologisk odling, odling med reducerad jordbearbetning, regenerativt jordbruk, kompostering m.m. Men även inte minst egna erfarenheter på gården.

Jordhälsa

Fokus ligger på jordhälsa och stärka naturens egna biologiska processer för att ge optimala förutsättningar för växter och djur både ovan och i jorden.

Maximal avkastning och kvalitet är målet.

 

Rent praktiskt innebär det för oss att vi så långt som möjligt undviker att påverka jorden med t.ex. plöjning. Detta för att få naturens egna jordbrukare att frodas.

 

Exempel på vad som bör finns i jorden för att den ska ge optimalt är, förutom en mängd olika svampmycel, en massa olika varelser, allt ifrån bakterier, mikrober, och en massa fler arter upp till den stora viktiga superhjälten masken. Alla dessa samverkar i ett komplext ekosystem och behövs.

 

Mask

På våra åkrar finns flera ton maskar på varje hektar (olika arter) och de äter med stor aptit den kompost vi lägger på åkrarna och även andra växtrester förstås.

De fungerar som små bioreaktorer som gör om det organiskt bundna kvävet och andra näringsämnen i komposten till lättlösliga näringsämnen som växterna kan använda direkt.

Deras avföring hamnar både på ytan och i jorden och det handlar också om flera ton per hektar.

Masken balanserar också PH-värdet på rätt nivå för växtligheten.

Detta är ”TOPFUEL” för växterna.

 

Maskgångarna i jorden hjälper till att dränera vid blöta förhållande. Den stora mängden maskgångar används också av växternas rotsystem som då blir djupare och större. Det tjocka humuslager som ligger överst på jorden förhindrar uttorkning vid torkperioder. Vi ser inte längre de klassiska sprickorna i lerjorden vid torka på sommaren.

 

Kompost

Vi komposterar alltså all gödsel från våra djur och annat på gården med s.k. varm kompost. Temperaturen stiger till över 50 grader under flera veckor. Det resulterar i att ogräsfrö, parasiter, olika smittämnen m.m. försvinner och materialet liknar sen mest matjord och är luktfritt. Dessutom blir det bra föda till våra bästa drängar, maskarna.

Sådd och ogräs

Varje vår sår vi in vallfrö i befintliga vallar med en ytlig bearbetning och vältning. Det har lyckats bra i detta humusskikt och vi har mycket fina bestånd med stor andel klöver, för att även utnyttja den obegränsade mängden kväve som finns i luften. Kompletterat med ett 3 skördssystem så minskar ogräsförekomsten till acceptabla nivåer.

 

Vårt sätt att odla minskar lekage av näringsämnen och bidrar till kolbindning.

 

Skördarna och kvaliteten ökar och vi har inte sett toppen än !